De l’ESO a la Universitat passant per la Formació Professional

Una de les preocupacions més importants dels estudiants de 4t d’ESO en acabar l’etapa d’estudis obligatòria és saber donar resposta a la pregunta que se’ls planteja: Què continuo estudiant, Batxillerat o Formació Professional? No existeix una resposta única ni correcta, sinó que per a cada alumne hi ha una resposta vàlida segons els seus interessos, i la major part de les vegades, la tria entre el Batxillerat i els Cicles Formatius ve definida precisament per aquests interessos.

Des de La Salle Mollerussa ens parlen dels aspectes positius de cursar un Cicle per accedir posteriorment, a la Universitat. 

Avantatges d’accedir a la Universitat mitjançant la Formació Professional

És evident que el Batxillerat no és l’única porta d’entrada a la Universitat. S’hi pot accedir després d’haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior, i això té alguns aspectes positius que expliquem tot seguit:

  • El primer i el més important és el fet que, malgrat que passant per un Cicle el camí d’accés a la Universitat és dos anys més llarg, l’alumne hi arriba amb dos títols d’FP i, per tant, amb dos perfils professionals tècnics. I això, és una molt bona carta si finalment el Grau Universitari no s’arriba a finalitzar. 
  • També és força positiu el fet que, si el Grau Universitari és del mateix perfil que el que s’ha estudiat a nivell de CFGS, en molts casos al 1r curs hi ha un reconeixement de crèdits, cosa que ajuda l’estudiant a agafar el ritme en altres matèries que pot trobar més difícils pel fet de no haver estudiat un Batxillerat.
  • Un altre aspecte a valorar positivament és que, a nivell pràctic, en qualsevol Grau Universitari en què això sigui un factor important, l’alumnat que prové d’un Cicle Formatiu té força avantatge respecte a l’alumnat que prové del Batxillerat, ja que durant la l’FP haurà fet moltes hores pràctiques que li hauran donat un bagatge important.
  • Finalment, és important saber que per accedir a un Grau Universitari després d’haver cursat un CFGS no és necessari fer les PAU, i que amb la nota del CFGS n’hi ha prou per entrar si es té la nota necessària. A més, en cas de no tenir clar l’accés amb la nota de l’estudiant, aquest sempre podrà examinar-se de les matèries específiques de les PAU per poder arribar fins a 14 punts, com la resta d’alumnes de Batxillerat.

Els pot ajudar a decidir el seu futur

Sempre hi ha aquells alumnes que tenen molt clar que volen estudiar un Grau Universitari i que veuen que el camí més ràpid i encertat és el d’estudiar un Batxillerat. D’altra banda, trobem aquells alumnes que tenen clar que volen aprendre un ofici i que veuen l’opció de la Formació Professional com la millor tria per preparar-se per al futur, però també hi ha un bon nombre de joves que no tenen clara la tria i que es pregunten si l’accés a la Universitat només és viable i efectiu passant per un Batxillerat.

Així doncs, passar per la Formació Professional no és en cap cas un mal camí per accedir a la Universitat, ja que passar per l’FP pot ajudar els estudiants a veure què és allò que els apassiona i, un cop obtenen el títol de tècnics superiors, es convencen de fer el salt a la Universitat i acabar de completar, així, la seva formació per encarar el seu futur amb millors garanties d’èxit.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website