Cicles Formatius La Salle Catalunya

CFGS Mecatònica Industrial

Mecatònica Industrial
Detalls del cicle

El títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial està orientat a configurar, optimitzar sistemes mecatrònics industrials i desenvolupar plànols i esquemes, utilitzant les eines gràfiques de disseny assistit per ordinador.

Centres on s'imparteix

Modalitats

CFGS Mecatònica Industrial

Demana informació

Curs d'interès
CreaEscola Quality Certificate for Education Website